top of page
Cum poți deveni membru UCM?

Pot deveni membri UCM reprezentanții profesiilor cinematografice de bază, care au realizat minimum trei lucrări cinematografice cu ecou local sau internațional (premiere/proiecții/participări în festivaluri etc.) De asemenea, pot deveni membri UCM reprezentanții profesiilor cinematografice complementare care, în activitatea lor profesională, au contribuit la dezvoltarea cinematografiei autohtone.

Pentru a obține calitatea de membru, solicitantul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova. Solicitantul va depune la sediul UCM următoarele documente: recomandări de la 2 membri UCM cu o vechime de minimum cinci ani (exceptând membrii Consiliului de Administrare şi pe cei ai Comisiei de Cenzori), Cerere, Curriculum Vitae, copia diplomei de studiu, copii ale diplomelor și premiilor obținute, 2-3 lucrări pe suport DVD, copia buletinului de identitate, 2 fotografii 3×4, și taxa de 100 lei.

Cotizația anuală obligatorie este de 50 de lei.

127212832_3486314664822587_5613315652408
bottom of page