top of page

MEMBRI

Cum poți deveni membru UCM?

Pot deveni membri UCM reprezentanții profesiilor cinematografice de bază, care au realizat minimum trei lucrări cinematografice cu ecou local sau internațional (premiere/proiecții/participări în festivaluri etc.) De asemenea, pot deveni membri UCM reprezentanții profesiilor cinematografice complementare care, în activitatea lor profesională, au contribuit la dezvoltarea cinematografiei autohtone.

Pentru a obține calitatea de membru, solicitantul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova. Solicitantul va depune la sediul UCM următoarele documente: recomandări de la 2 membri UCM cu o vechime de minimum cinci ani (exceptând membrii Consiliului de Administrare şi pe cei ai Comisiei de Cenzori), Cerere, Curriculum Vitae, copia diplomei de studiu, copii ale diplomelor și premiilor obținute, 2-3 lucrări pe suport DVD, copia buletinului de identitate, 2 fotografii 3×4, și taxa de 100 lei.

Cotizația anuală obligatorie este de 50 de lei.

bottom of page